Кафедра приема, передачи и обработки сигналов ППОС
Главная

English version

Сетевая академия
Сетевая академия

Наши выпускники

 
Сотрудничество:
Национальный университет гражданской защиты Украины

 
Сегодня
4.10.2023 г.
среда
знаменатель
 
Посещений:
за сегодня: 14
за месяц: 1048
 
 

Обсуждение лицензирования
 Замірець М.В.
 д.т.н., професор, директор Державного підприємства "Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування"
     Наше підприємство в Національному космічному агентстві України є головною організацією, що визначає технологічну політику в приладобудуванні ракетно-космічної техніки. В даний час ми ведемо ряд перспективних досліджень у напрямі впровадження в галузі сучасних і перспективних інформаційних технологій, побудови високошвидкісних інформаційних мереж і систем на основі оптоволоконних пристроїв і каналів зв'язку, систем безпровідного доступу, тощо.
     Випускники Вашого університету, у тому числі і випускники факультету радіотехнічних систем літальних апаратів, користуються на нашому підприємстві великою пошаною завдяки їх високій професійній підготовці, отриманій у вашому навчальному закладі.
     У зв'язку з цим ми зацікавлені в кваліфікованих фахівцях і, безумовно, підтримуємо Ваші наміри готувати в ХАЇ спеціалістів і магістрів за фахом "Інформаційні мережі зв'язку".

 Мележик П.М.
 д.ф.-м.н., член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту радіофізикі і електроніки НАН України
     Інститут радіофізики і електроніки НАН України майже 50 років має плідні науково-технічні зв'язки з факультетом радіотехнічних систем Вашого університету у тому числі і з кафедрою Прийому, передачі і обробки сигналів. Одним з напрямків цієї співпраці є спільні роботи в області створення методів аналізу і проектування різних інформаційних систем і мереж, багатопроменевого розповсюдження сигналів в лініях зв'язку і методів їх оптимального прийому.
     Тому ми охоче підтримуємо намір факультету РТС розпочати підготовку спеціалістів і магістрів за фахом "Інформаційні мережі зв'язку", оскільки наш інститут має потребу в таких фахівцях.

 Мартиненко О.М.
 к.т.н., директор ТОВ "Телерадіозв'язок"
     Наша фірма веде розробки в області телекомунікаційних технологій, систем і мереж зв'язку і потребує кваліфікованих фахівців такого профілю. Враховуючи на перспективи розвитку підприємства, вважаємо доцільним підтримати Ваше бажання розпочати в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" на кафедрі Прийому, передачі і обробки сигналів випуск спеціалістів і магістрів за спеціальністю "Інформаційні мережі зв'язку".
     Ми маємо з цією кафедрою тісну ділову співпрацю і, знаючи її науково-педагогічний потенціал, не сумніваємося в якості підготовки таких фахівців.

 Калнагуз А.Н.
  перший заступнк генерального директора "Хартрон-Аркос"
     Більше сорока років наша організація плідно співробітничає з Вашим університетом як в науково-технічних питаннях, так і в питаннях підготовки висококваліфікованих фахівців. Випускники Харківського авіаційного інституту, а зараз Національного аерокосмічного університету завжди відрізнялися високим теоретичним і практичним рівнем підготовки і коротким часом адаптації до виробничих умов.
     Тому, враховуючи те, що в нашій організації активно розвиваються нові науково-технічні напрями, пов'язані з інформаційними мережними технологіями, передачею даних по каналах зв'язку, ми, як і раніше, зацікавлені у Ваших фахівцях.

 Рева О.А.
 начальник Харківського регіонального підрозділу ЗАТ "ДАТАГРУП"
     ЗАТ "ДАТАГРУП" спеціалізується в області надання послуг зв'язку, і тому ми зацікавлені у висококваліфікованих фахівцях в цій області. Знаючи високий рівень підготовки у Вашому університеті, а також, враховуючи перспективи нашого розвитку, вважаємо доцільним і підтримуємо відкриття у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" спеціальності з підготовки спеціалістів та магістрів за фахом "Інформаційні мережі зв'язку".
     Ми підтримуємо клопотання розпочати підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" та "магістр" за спеціальністю "Інформаційні мережі зв'язку" у Вашому університеті.

 Царенко С.Д.
 директор Науково-виробничого підприємства "ОРІОН"
     На нашому підприємстві ведеться великий обсяг робіт, пов'язаних з модернізацією, проектуванням і створенням інформаційно-вимірювальних і телекомунікаційних систем і мереж практично у всіх регіонах України, причому об'єми цих робіт безперервно зростають. У зв'язку з цим підприємство гостро потребує фахівців в області телекомунікаційних систем і мереж.
     В даний час на нашому підприємстві працює немало випускників радіотехнічного факультету Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", результати діяльності яких свідчать про високий рівень підготовки фахівців в ХАІ.
     Враховуючи перспективи розвитку підприємства в області телекомунікацІй і мережних технологій і досвід спільної роботи вважаємо доцільним створення в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" на кафедрі Прийому, передачі і обробки сигналів нової спеціальності "Інформаційні мережі зв'язку".
     На кафедрі, як нам відомо, є всі необхідні умови для організації високоякісної підготовки фахівців по цій спеціальності, включаючи навчально-методичну і лабораторну базу і наявність висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів. Крім того, кафедра вже має позитивний досвід по підготовці фахівців в області телекомунікацій.

 Черкашин В.Д.
 к.т.н., доцент, головний інженер фірми "UkrVimcom"
     Одним з напрямів діяльності нашої фірми є проектування, виготовлення і монтаж цифрових просторово розподілених вимірювальних систем збору і обробки інформаційних даних, що мають мережні структури і використовують мережні технології.
     Фірма має потребу у фахівцях такого профілю і тому ми вважаємо доцільним і підтримуємо відкриття в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" підготовки фахівців зі спеціальністі "Інформаційні мережі зв'язку" освітньо кваліфікаціоного рівня спеціаліст і магістр.

 Лінкова А.М.
 аспірантка Інституту радіофізики та електроніки НАН України
     У зв'язку зі стрімким розвитком інформаційних мережних технологій, організації та підприємства, які спеціалізуються в області надання послуг зв'язку, проектування і створення телекомунікаційних систем і мереж, все більше потребують висококваліфікованих спеціалістів за фахом "Інформаційні мережі зв'язку", тому я, як науковий робітник, вважаю доцільним та доречним створення в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "ХАІ" на кафедрі Прийому, передачі і обробки сигналів нової спеціальності "Інформаційні мережі зв'язку". І, як випускниця кафедри Прийому, передачі і обробки сигналів, вважаю, що на кафедрі створені всі необхідні умови для організації високоякісної підготовки фахівців за цією спеціальністю.

 Владика В.В.
 Випускник кафедри Прийому, передачі та обробки сигналів НАКУ "ХАІ", працівник ПП "Віта-Сервіс-Н"
     Наша фірма спеціалізується в галузі телекомунікаційних технологій, систем і мереж зв'язку. Враховуючи перспективи розвитку галузі, вважаю доцільним підготовку висококваліфікованих фахівців в цій області. Знаючи високий рівень університета, підтримую відкриття у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "ХАІ" спеціальності з підготовки спеціалістів та магістрів за фахом "Інформаційні мережі зв'язку".

 Ляхович В.В.
 Випускник кафедри Прийому, передачі та обробки сигналів НАКУ "ХАІ"
     Навички та знання, які я здобув в ХАІ, допомогли мені знайти свій шлях в житті. Я вважаю, що розвиток нових спеціальностей в "ХАІ" - це перспектива отримати багато кваліфікованих спеціалістів, які будуть розвивати світ інформаційних технологій.Текущие новости
Архив новостей
2016 год
2015 год
2014 год
2013 год
2012 год
2011 год
2010 год
2009 год
2008 год
2007 год
2006 год
2005 год
2004 год
Обсуждение лицензирования
     
 Copyright ©
ХАИ 2004-2017
 Webmaster'y  Oбновлен 24.01.2017